AMSTERDAM - Uit een opiniepeiling van Monsterboard.nl is gebleken dat bijna de helft van de werknemers in Nederland meer dan 40 uur per week werkt. Een op de tien werkt zelfs meer dan 50 uur per week.Aan de peiling werkten 4000 werknemers mee.

De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de noodzaak van een goede balans tussen werk en privé en vanuit de overheid zijn er diverse maatregelen getroffen om werknemers een betere invulling van de vrije tijd te gunnen.

Zo geeft de ‘Wet aanpassing arbeidsduur’ werknemers het recht om minder uren per week te werken. De maatregelen hebben er toe geleid dat Nederland in de afgelopen jaren geleidelijk is overgegaan van een 40-urige werkweek naar een 36-urige en dat Nederland veel deeltijdwerkers heeft. Volgens recente cijfers van het CBS blijkt dat 42 procent van alle banen in Nederland uit deeltijdbanen bestaat.

Wat dat betreft zijn de uitkomsten van het Monsterboard-onderzoek interessant te noemen. Het lijkt erop dat de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel in twee kampen te verdelen valt: de ene helft die zijn privé-leven voorop stelt en de andere helft die nog steeds sterk de nadruk op het werk legt. Wat die laatste groep betreft speelt waarschijnlijk ook de onrust op de arbeidsmarkt mee. Wie angst heeft ontslagen te worden zal eerder geneigd zijn een stapje extra te zetten. Want het onderzoek meet niet de uren die in het contract staan, maar de uren die er feitelijk per week gewerkt worden.

Europese resultaten

Maar het kan altijd nog erger. Vergeleken met zijn Europese collega doet de Nederlander het nog relatief rustig aan. Uit parallelle onderzoeken die het Monster Career Network uitvoerde in twaalf Europese landen bleek dat gemiddeld bijna 60 procent van de werknemers meer dan 40 uur per week aan werk besteedt.

Uitschieters zijn Italië en Luxemburg waar ruim 70 procent zegt meer dan 40 uur per week te werken. Van de echte workaholics spant Spanje de kroon: liefst een op de vier werknemers werkt wekelijks 50 uur of meer. Ook bij onze zuiderburen kunnen ze er wat van. Daar zegt een op de vijf medewerkers zoveel te werken.