AMSTERDAM - Twee leden van de driekoppige raad van bestuur van het energiebedrijf Nuon stappen op. Hun vertrek komt volkomen onverwacht. Het gaat om financieel bestuurder H. Visser en commercieel bestuuder C. Kok. Beiden zijn sinds 2000 bestuurslid.

Het vertrek van beide bestuurders, per 1 september, werd maandag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over 2002. Volgens de officiële verklaring van de raad van commissarissen is het besluit ‘na goed overleg’ genomen. De taken van Visser en Kok worden voorlopig overgenomen door bestuursvoorzitter L. van Halderen.

Van Halderen weigerde opheldering te geven over de redenen van vertrek. Hij ontkende in eerste instantie dat het een en ander verband houdt met de strategie en de jaarcijfers. Verderop in zijn persconferentie bleef desgevraagd een volmondige ontkenning op dit punt uit.

Van Halderen gaf aan dat het besluit ‘de afgelopen dagen’ tot stand is gekomen. Over een eventuele vertrekregeling voor de twee bestuurders wilde hij niets zeggen. Hij zei verder dat zijn eigen positie niet ter discussie staat.

Nuon draaide in 2002 in financieel opzicht slecht, vergeleken met het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat zakte met 28 procent naar 350 miljoen bij een nagenoeg gelijke omzet van 4,4 miljard euro. De nettowinst kelderde met 60 procent tot 152 miljoen euro.

Slecht jaar

De daling van de nettowinst werd mede veroorzaakt door een extra belastingdruk van 87 miljoen euro. Nuon is per 1 januari 2002 ook over de distributie van energie vennootschapsbelasting gaan betalen. Verder zag het bedrijf zich genoodzaakt meer te investeren in de automatisering. Voor 2003 verwacht Nuon een verbetering van het bedrijfsresultaat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Nuon concentreert zich onder het bewind van de ruim een jaar geleden aangetreden Van Halderen op Nederland, België en Duitsland voor wat betreft de levering van 'gewone' energie. Op het gebied van duurzame energie beschouwt het bedrijf heel Europa als werkterrein. Het aantal klanten van Nuon in dit segment verdubbelde vorig jaar tot 460.000.

Om sterker te staan in de consolidatie van de Europese energiemarkt kocht Nuon eerder dit jaar voor 985 miljoen euro de Nederlandse elektriciteitscentrales van het Amerikaanse Reliant. Daarmee kan het bedrijf zelf voorzien in 60 procent van de stroomvraag van zijn klanten.

Klein land

“Wij hebben voldoende schaalgrootte nodig om zelfstandig te kunnen beslissen over onze toekomst in Noordwest-Europa. De Nederlandse energiebedrijven zijn groot in een klein land. Wij willen een prominente rol spelen in Nederland, inclusief eventuele schaalvergroting én met een Hollands accent”, aldus Van Halderen.

Een fusie tussen Nuon en Essent zou de gewenste schaalvergroting kunnen opleveren. Van Halderen merkte in dit verband op dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een recent rapport bereidheid heeft getoond om consolidatie in Nederland in Europees perspectief te bezien. "In Duitsland hebben ze die stap al gemaakt." Daarmee wees de Nuon-topman op de overname in Duitsland van Ruhrgas door Eon.

Ondanks dat Nuon nog steeds geldt als een van de bedrijven waarover consumenten in Nederland het meest klagen, verwacht Van Halderen in oktober de zaak goed op orde te hebben om succesvol te kunnen opereren in een volledige vrije energiemarkt in Nederland. Als datum hiervoor hanteert de overheid vooralsnog 1 januari 2004, wanneer 7 miljoen huishoudens hun eigen stroom- en gasleverancier mogen kiezen.