AMSTERDAM - Er is meer maatwerk nodig bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Dat stelde demissionair minister Hoogervorst van Financiën maandag bij de opening van de Meldweek Poortwachter van de vakcentrale FNV en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV). Volgens hem zijn zieke werknemers en hun werkgevers momenteel te veel gebonden aan allerlei formaliteiten.

De FNV en het BPV hebben maandag een telefonische meldlijn opengesteld om de praktijkervaringen met de Wet Verbetering Poortwachter in beeld te brengen. Hoogervorst heeft de wet vorig jaar april ingevoerd, toen nog als staatssecretaris van Sociale Zaken. Hij benadrukte dat de wet wel een groter succes is dan hij had verwacht; vooral omdat het aantal aanvragen voor een WAO-uitkering sterk is gedaald.

Hoogervorst behandelde bij de opening van de Meldweek een telefoontje van een zieke werkneemster die een conflict heeft met de Arbodienst van haar werkgever over de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Tegen haar verklaarde hij: “Ik realiseer me nu goed dat elke zieke werknemer een individueel geval is en mensen al gauw verstrikt raken in de formaliteiten.”

Daar moet volgens de bewindsman wat aan veranderen: “Want het was juist de bedoeling om de mensen met maatwerk aan het werk te houden of te krijgen.” Hoe de bureaucratie verminderd kan worden, zei Hoogervorst nog niet te weten.

In de eerste twee uur waren bij de meldlijn 52 telefoontjes binnen van zieke werknemers met vragen over de wet. Volgens FNV-bestuurster A. Jongerius blijkt dat aan de mensen eigenlijk nooit goed is uitgelegd wat Poortwachter inhoudt. “Veel werknemers weten wel dat er iets is veranderd, maar kennen hun rechten en plichten niet meer.” Vooral de werknemers die langer dan zes weken ziek zijn, hebben sinds vorig jaar te maken met allerlei nieuwe regels en verplichtingen.

Jongerius: “De wet heeft wel als positief effect dat werkgevers en zieke werknemers gedwongen worden het gesprek met elkaar op gang te houden. Voorheen kwam het geregeld voor dat een zieke arbeidskracht gerust een jaar lang niks van zijn baas had gehoord en vervolgens in de WAO belandde, zonder dat zich dus ook maar iemand had geprobeerd dat te voorkomen.”