DEN HAAG - CNV-voorzitter D. Terpstra is blij dat de koppeling tussen uitkeringen en lonen in de marktsector blijft gehandhaafd. Hij zei dit na afloop van een gesprek dat hij vrijdag had met CDA-onderhandelaar Verhagen. "Op één punt ben ik in elk geval gerustgesteld", aldus de CNV-voorzitter.

Terpstra kijkt met spanning uit naar de komende week. Dan komt het Centraal Planbureau met berekeningen over de gevolgen van financiële afspraken voor de komende kabinetsperiode. "Dan zullen PvdA en CDA hun werkelijke sociale gezicht moeten laten zien en moet blijken of de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen", aldus de CNV-voorzitter.

'Prima informatierondje'

Verhagen praatte Terpstra vrijdag bij over de formatiebesprekingen tussen premier Balkenende en PvdA-leider Bos. De CNV-voorzitter sprak van een 'prima informatierondje' en zegt een scherper beeld te hebben gekregen. Overigens liet Verhagen niet op alle fronten het achterste van zijn tong zien, aldus Terpstra.

Boud

Terpstra herhaalde zijn kritiek op zijn FNV-collega De Waal, die zich in zijn ogen te boud opstelt ten aanzien van de bezuinigingsplannen van CDA en PvdA. Inhoudelijk deelt hij de kritiek van de FNV-voorzitter, maar Terpstra is bang dat De Waal met zijn opstelling de discussie over de bezuinigingen om zeep helpt. "Ik vind dat je niet met het mes op tafel moet, ik wil de deuren openhouden", aldus Terpstra.

Het CNV is bang dat de bezuinigingen tot grote sociale onrust zullen leiden, vooral in de collectieve sector. Terpstra maakt zich met name zorgen over zaken als de loonontwikkeling en de WAO. De bezuinigingen kunnen volgens hem leiden tot een neerwaartse spiraal.