AMSTERDAM - Dexia Bank Nederland heeft de rechtzaak die de StichtingenLeaseverlies en Eegalease, de Consumentenbond en enkele particuliere beleggershadden aangespannen, gewonnen.

Vrijdag deed de Amsterdamse rechtbank uitspraakin deze zaak, waarin verzet was aangetekend tegen de splitsing van Dexia BankNederland in Kempen & Co en Dexia Bank Nederland.

De rechter is van oordeel dat het verzet van de stichtingen, de Consumentenbonden de particuliere beleggers ongegrond is, omdat de vermogenstoestand van DexiaBank Nederland naar het oordeel van de rechtbank na de splitsing niet minderwaarborg zal bieden aan schuldeisers dan voor de splitsing het geval is.

Met deze uitspraak van de rechter staat niets de splitsing van de bank nog inde weg en zullen Kempen & Co en Dexia Bank Nederland, na het verkrijgen van devereiste toestemming van de toezichthouders, zelfstandig opereren.

Dirk Bruneel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia Bank Nederland, iszeer verheugd over de uitspraak: "Wij hebben altijd gezegd dat er geen grondwas om de splitsing van de bank tegen te houden. Dexia-groep heeft de splitsingzo ingericht dat voor alle belanghebbenden de juiste waarborgen zijn geschapen.Alle voorbereidingen voor de splitsing zijn gedaan en wij verwachten devergunningen nu zeer binnenkort, waardoor Kempen & Co en Dexia Bank Nederlandafzonderlijk verder kunnen."