DEN HAAG - De Tweede Kamer is geschokt dat gemeenten circa 600 miljoen euro aan vorderingen hebben uitstaan bij mensen die door verwijtbaar handelen te veel bijstand hebben ontvangen.

Vooral CDA en VVD trokken woensdag in een debat aan de bel, omdat het bedrag van 600 miljoen euro de afgelopen tijd niet is gedaald en het moeilijk lijkt om het terug te vorderen.

Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) stelde dat bij fraude gemeenten wel degelijk de onterecht verkregen uitkeringen terugvorderen als dat kan. Maar hij erkende dat vaak "de barre werkelijkheid is dat van een kale kip niet valt te plukken".

Hij zegde de Kamer toe dat hij laat onderzoeken in hoeverre de vorderingen inderdaad lastig te innen zijn.