ASSEN - Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaan nog eens 150 banen verloren. Eerder werd al bekend dat er bij het bedrijf in de periode tot eind 2004 circa vierhonderd banen verdwijnen. Het schrappen van de extra arbeidsplaatsen is donderdag door de NAM gemeld.

De banenreductie is het gevolg van de beslissing van Shell om de exploratie en productie van olie en gas in Europa onder een centrale organisatie te brengen. Shell is samen met Esso eigenaar van de NAM.

De NAM denkt vooralsnog de personeelsinkrimping zonder gedwongen ontslagen te kunnen realiseren. Onder andere natuurlijk verloop en vervroegde uittreding moeten uitkomst bieden. Momenteel telt het bedrijf 2150 arbeidsplaatsen. In 2006 moet dat zijn teruggebracht tot 1600.