AMSTERDAM - De overheid wil de kredietverlening aan particulieren gaan beperken. Onderzoekvan de ministeries van Sociale Zaken en Financiën wijst uit dat veelhuishoudens te zware financiële lasten op hun schouders dragen. Dit meldt hetFinancieele Dagblad donderdag.

De beiden ministeries gaan samen de mogelijkheden onderzoeken om deze´overkreditering’ te voorkomen. Zo moet volgens het ministerie van Financiëneerst de centrale registratie van achterstanden bij kredietbetaling wordenverbeterd. Het Bureau Kredietregistratie (BKR) zou over onvoldoende gegevensbeschikken om de schuldenlast van de huishoudens in kaart te brengen.

Daarnaast zouden kredietverstrekkers zelf niet terughoudend genoeg zijn met hetverlenen van krediet. Ook de reclamecampagnes voor kredietverlening zouden tewervend zijn en de sancties bij overtreding ontoereikend.

Het ministerie van Sociale Zaken gaat onderzoeken of het in de toekomst ookhuurachterstanden en wanbetalingen bij het gas, licht en waterbedrijf kanregistreren. Daardoor zou beter zicht ontstaan op de financiële draagkracht vanvan particulieren die een lening aanvragen.