AMSTERDAM - KPN heeft besloten om af te zien van het oproepen van voormalig Ahold-topmanCees van der Hoeven bij een hoorzitting die komende vrijdag zal plaatsvinden.Deze hoorzitting is het gevolg van de procedure die de Stichting OnderzoekBedrijfsinformatie (Sobi) tegen de telecomonderneming heeft aangespannen wegenshet publiceren van mogelijk misleidende winstcijfers over 2000.

KPN zegt nu 'in overleg met Van der Hoeven', te hebben besloten omhem als getuige te vervangen door C.J. Oort, die tot 2000 commissaris was. Ceesvan der Hoeven, die tot volgende maand commissaris is van KPN, heeft als lidvan het zogenoemde audit-committee een belangrijke rol gespeeld in het toezichtop de totstandkoming van de jaarrekening.