AMSTERDAM - Bijna de helft van de nieuw opgerichte bedrijven blijkt na vijf jaar weergestopt te zijn. Ondanks een forse stijging van het aantal starters is hetpercentage ´stoppers’ de laatste tien jaar echter stabiel gebleven. Dat blijktuit een onderzoek van EIM, ´Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid’.

De toename van het aantal starters is mede veroorzaakt door een versoepelingvan de vakbekwaamheidseisen, waardoor het makkelijker is geworden om een nieuwbedrijf te beginnen. Dat heeft de overlevingskansen van een nieuw bedrijf nietnegatief beïnvloed, aldus de onderzoekers. Ook lijkt de directe invloed van deconjunctuur op het aantal stoppers beperkt. Daarentegen heeft de conjunctuurwel invloed op het aantal starters, waardoor het percentage opheffingenindirect wordt beïnvloed.

Het aantal faillissementen is wel toegenomen. Tijdens de hoogconjunctuur van tot en met 2000 nam het aantal faillissementen als aandeel van het aantalopgeheven bedrijven af van 19 procent tot ongeveer 10 procent. In 2001 is datweer naar 11 procent gestegen, en ook in 2002 zet deze stijging zich weer door.

De meeste gestopte bedrijven komen voor in de horeca en de detailhandel. In dedetailhandel is dat vaak een gevolg van de scherpe concurrentie en de lagemarges in de branche. Het hogere opheffingspercentage in de horeca hangt samenmet de trendgevoeligheid van deze sector. In de metaalindustrie worden relatiefweinig bedrijven opgeheven.