Kamer steunt vrijgeven ozb-tarief

DEN HAAG - Gemeenten krijgen definitief de vrijheid om de hoogte van hun onroerendzaakbelasting (ozb) zelf vast te stellen. Een wetsvoorstel hiertoe krijgt steun van de Tweede Kamer.

Over de wijze waarop buitensporige tariefstijgingen moeten worden bestreden, verschillen staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) en de Kamer echter grondig van mening.

De staatssecretaris wil dat de ozb-opbrengst van alle gemeenten samen in 2008 met maximaal 3,75 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Breekt hun gezamenlijke ozb-opbrengst door dit plafond, dan grijpt Bijleveld in via een korting op het gemeentefonds.

Goedwillenden

Alle Kamerfracties spraken donderdag tijdens een debat over het ozb-voorstel hun onvrede uit over het gehanteerde plafond. Zij vrezen dat goedwillende gemeenten gedupeerd worden door gemeenten die hun ozb-tarieven fors verhogen.

Tip de redactie