Aantal Wajongers stijgt sterk

AMSTERDAM - Het aantal mensen met een Wajong-uitkering, voor jonggehandicapten, is de afgelopen jaren sterk gestegen en zal voorlopig ook sterk blijven toenemen. Verleden jaar hadden 155.000 mensen zo'n uitkering. Eind dit jaar zullen het er 10.000 meer zijn, zo verwacht uitkeringsinstantie UWV.

Het aantal blijft groeien en UWV verwacht dat het er in 2011 200.000 zullen zijn, zo blijkt uit de kwartaalverkenningen van de instantie. Er is een aantal oorzaken aan te wijzen voor de stijging, zo heeft onderzoek van UWV uitgewezen. Voor een deel is er sprake van een verschuiving van een bijstandsuitkering naar de Wajong.

Verantwoordelijk

Sinds gemeenten zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de bijstand, zijn ze hun bestanden gaan doorlichten op jonggehandicapten. Gemeenten hebben er belang bij dat zij doorstromen naar de Wajong en UWV verwacht dat die doorstroom ook de komende tijd zal toenemen.

Een andere oorzaak voor de stijging is de groei van het speciaal voortgezet onderwijs. Leerlingen op deze schooltypes hebben 50 procent kans direct door te stromen naar een uitkering voor jonggehandicapten. De meesten van hen hebben een verstandelijke handicap.

Stoornis

Ook ziet UWV meer mensen met een autistische stoornis in de Wajong komen, omdat dit ziektebeeld beter wordt herkend.

De gemiddelde Wajonger is volgens UWV niet iemand met een lichamelijke aandoening die in een rolstoel zit, maar iemand met een verstandelijke beperking of psychische problemen.

Tip de redactie