VOORBURG - De provincie Limburg telt verhoudingsgewijs de meeste WAO'ers. Van elke honderd mensen in de beroepsbevolking hebben er 17,1 een uitkering voor de Wet op de Arbeidongeschiktheidsverzekering (WAO).

In Zuid-Holland ligt het aantal WAO-uitkeringen het laagst: 10,6 per honderd mensen in de beroepsbevolking. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld op zijn website. De onderzoekers hebben geen verklaring voor de grote verschillen.

In november 2002 telde Nederland bijna een miljoen WAO-uitkeringen: 992.000. Dat is een toename van 40.000 ten opzichte van twee jaar eerder. Relatief de sterkste groei was er in Flevoland: 11 procent. De een na sterkste stijging deed zich voor in Utrecht, waar het aantal uitkeringen met 6 procent groeide. In Friesland was de toename met 0,6 procent het kleinst.