DEN BOSCH - Den Bosch krijgt vanaf volgend jaar een proef met gratis stadsvervoer voor iedereen. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft dat donderdag besloten bij de bepaling van drie experimenten met goedkoop en gratis openbaar vervoer.

In Tilburg loopt tot het eind van een jaar nog een proef met gratis busvervoer voor 55-plussers. In de opzet van de provincie krijgt de stad in de loop van volgend jaar een experiment met gratis bussen voor kinderen tot 12 jaar en senioren van 65 jaar en ouder. Gemeente en provincie denken nog na over de overbruggingsperiode, liet een tevreden wethouder Els Aarts weten.

Regiovervoer

Als derde proefregio is de omgeving Breda aangewezen. Voor het regiovervoer in de gemeenten Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg en Moerdijk gaat een vast laag tarief van 50 eurocent per rit gelden.

Het is nog niet bekend wanneer de drie experimenten beginnen. De oorspronkelijke begindatum (1 januari 2008) wordt niet gehaald door voortdurende arbeidsonrust bij busbedrijf Veolia in Midden- en West-Brabant. De bijgestelde deadline is eind 2008, zei een provinciewoordvoerster donderdag.

Luchtkwaliteit

De drie experimenten duren anderhalf jaar. Ze moeten uitwijzen wat de beste optie voor heel Noord-Brabant is. De provincie let daarbij op de kosten, deelname van de reizigers, verbetering van de luchtkwaliteit, verbetering van maatschappelijke participatie en vermindering van files.

De huidige keuze moet nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten.