HELSINKI - Nokia, de grootste producent van mobiele telefoons ter wereld, zal dit kwartaal aan de verwachtingen voldoen of die zelfs overtreffen. De winst per aandeel komt aan de bovenkant te liggen van de 18 à 20 eurocent per aandeel die Nokia eerder noemde. Het concern sluit niet uit dat de winst per aandeel zelfs wat hoger uitkomt.

Het Finse concern liet dinsdag weten in het lopende kwartaal 20 procent meer te zullen omzetten dan in het derde kwartaal.

Niettemin komt de omzet wel 20 procent lager uit dan die van het laatste kwartaal van vorig jaar. Net als de concurrenten Motorola en Ericsson is de onderneming het slachtoffer geworden van de economische achteruitgang over de hele wereld.

Nokia denkt op basis van de cijfers van oktober en november in het vierde kwartaal alleen bij zijn mobiele telefoons een omzetgroei te halen van 25 procent, vergeleken met het derde kwartaal. Het concern, behalve met gsm's actief met het aanleggen van netwerken, onthield zich van uitlatingen over de verwachte gang van zaken in het komende jaar.