AMSTERDAM - Vrouwen verdienen nog altijd een stuk minder dan mannen. Om die kloof te dichten moeten per bedrijfstak gerichte maatregelen worden genomen. Dat werkt beter dan een algemeen, landelijk beleid.

Dat is een van de aanbevelingen uit een onderzoek dat de Universiteit Amsterdam en het bureau STZ Advies en Onderzoek in opdracht van de FNV heeft verricht.

Kinderen

In hun gemiddeld 40-jarige loopbaan verdienen mannen aanmerkelijk meer dan vrouwen. Als vrouwen ook nog eens kinderen krijgen, loopt de achterstand nog verder op. De vakcentrale FNV wil in de cao's afspraken maken om het verschil weg te werken.

Scholing

Een manier is vrouwen scholing aan te bieden waarmee zij kunnen opklimmen tot een hogere of middenkaderfunctie. Die functies moeten dan ook in grotere deeltijdbanen kunnen worden vervuld.

Sectoren

De onderzoekers hebben zeven sectoren bestudeerd, waaronder de detailhandel, ziekenhuizen, schoonmaak en openbaar bestuur. Per sector hebben zij aanbevelingen opgesteld, die het loonverschil met procenten kunnen terugbrengen.

Het verschil is de afgelopen jaren wel kleiner geworden, blijkt volgens de FNV uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2005 verdienden vrouwen gemiddeld 18 procent minder dan mannen. In 1995 was het verschil nog 24 procent.