DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) wil niet al te moeilijk doen over roken op terrassen. Als een ruimte een opening heeft, is er sprake van een buitenruimte en mag er gerookt worden.

De bewindsman zei dat woensdag in de Tweede Kamer, die hem voor de voeten wierp grote onduidelijkheid te scheppen over het roken op terrassen. In de uitwerking van het rookverbod in de horeca had Klink geschreven dat overkappingen en overdekte terrassen niet zijn toegestaan. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was ook bang dat Klink zijn beleid had aangescherpt.

Opening

Samen met de horeca wil Klink gaan bekijken hoe groot een opening moet zijn om van een terras te kunnen spreken. Hij zei zich zo ruimhartig mogelijk op te stellen, maar wil ook niet met ondernemers te maken krijgen die een kleine opening in een horecagelegenheid al voldoende vinden om van een terras te kunnen spreken.

De minister hield de Kamer voor "geen benepen toestanden" te willen rond het verbod op roken in de horeca, dat 1 juli 2008 van kracht wordt. De Kamer verweet hem in de uitwerking van de plannen de regels scherper aan te zetten dan was afgesproken, maar de minister wist de partijen gerust te stellen.

Rookruimtes

Zo was de indruk ontstaan dat de rookruimtes die cafés en restaurants nog mogen hebben uitsluitend bedoeld waren om even te roken. SP-Kamerlid Agnes Kant sprak al van een bezemkast waar de roker zich even terug kan trekken, terwijl toch de bedoeling was dat de rookruimte een volwaardig onderdeel van de horecagelegenheid zou zijn.

Klink verzekerde de Kamer dat dit ook zo is: er mag alleen niet bediend worden omdat het rookverbod wordt ingesteld om het personeel tegen tabaksrook te beschermen.

Tegemoet

Ook op twee andere punten kwam de minister de Kamer nog tegemoet. Hij gaat nog eens kijken naar zijn voornemen om het roken ook te verbieden in de werkruimten van zelfstandigen zonder personeel die thuis werken.

Verder wilde hij in de cultuursector de verkoop van tabak alleen toestaan rond popconcerten. Dit gaat hij nu waarschijnlijk uitbreiden naar de hele secto