DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Camiel Eurlings van Verkeer eind november harde maatregelen presenteert om de capaciteit van het overbelaste Nederlandse spoor te verbeteren. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De parlementariërs Diederik Samsom (PvdA), Ernst Cramer (ChristenUnie) en Wijnand Duyvendak (GroenLinks) verwezen nadrukkelijk naar 19 november, de dag waarop Eurlings zijn plannen ontvouwt. "Ik hoop dat de minister verstandig is, en met een goed verhaal komt", aldus Samsom. Hij kondigde alvast aan dat hij geen genoegen neemt met "klein bier".

Investeren

De PvdA vindt dat Eurlings nog deze kabinetsperiode 2 miljard euro extra moet investeren in een beter spoornetwerk. Na 2011 moet daar volgens de partij nog eens 6 miljard euro bijkomen. Daarmee neemt de PvdA de prognose van de Nederlandse Spoorwegen over.

Eerder deze week gaf NS-topman Aad Veenman al aan dat Eurlings op 19 november niet kan volstaan met een visie zonder bedragen te noemen. "De tijd dringt, de minister moet nu echt met geld over de brug komen", aldus Veenman.

Wensen

Het is dringen op het spoor. Spoorbeheerder ProRail kan dit jaar voor het eerst niet voldoen aan alle wensen van de vervoerders. Daardoor dreigt een groot aantal treindiensten te worden opgeheven, met name in de randen van de nacht en op enkelsporige trajecten.

Eurlings hoopt er met de Tweede Kamer op dat er zo min mogelijk treindiensten sneuvelen. De CDA-bewindsman zegde toe dat hij de betrokken partijen nog een keer "een signaal" gaat geven dat zij er uit moeten komen. Maar tegelijk wees hij erop dat zijn bevoegdheden beperkt zijn. In het verleden heeft de Kamer bepaald dat de verdeling van de spoorcapaciteit een zaak is van ProRail en de vervoerders.

Arbo-regels

Het CDA riep de minister op om nog eens kritisch te kijken naar de arbo-regels. Die zijn de laatste jaren fors aangescherpt om het aantal ongevallen met baanwerkers terug te dringen. Vooral op trajecten met enkel spoor moet het treinverkeer bij werkzaamheden vaker helemaal worden stilgelegd om de veiligheid van de baanwerkers te garanderen. Eurlings gaat praten met het ministerie van Sociale Zaken om te kijken of er ruimte zit in de arbo-regels.

Betuweroute

Ook moest de bewindsman tijdens hetzelfde debat bekennen, dat er wekelijks een handjevol goederentreinen gebruik maken van de 4,7 miljard euro kostende betuwelijn. Vier maanden na de feestelijke openingshandeling door koningin Beatrix is de spoorlijn nog altijd een hoofdpijndossier.

"Ik moet constateren dat de minister de koningin voor niks heeft laten opdraven", smaalde GroenLinks-parlementariër Wijnand Duyvendak. "Er rijden nu alleen wat testtreinen heen en weer en dat is het wel zo ongeveer."

Ingroei-jaar

Eurlings wees er opnieuw op dat de Betuweroute bezig is met een ingroei-jaar en beloofde betere tijden na de jaarwisseling.

Locomotieven

"Het beeld blijft dat we in 2008 een grote sprong gaan maken", aldus de minister. Volgens hem ligt het probleem van de Betuweroute vooral bij het gebrek aan locomotieven die overweg kunnen met de hypermoderne beveiligingssystemen. Hij riep onlangs nog de directeur van Bombardier, de leverancier van de loc's voor de Betuweroute, op het matje.

Op dit moment beschikken de goederenvervoerders slechts over zes geschikte locomotieven. De komende tijd groeit dat aantal fors en zal volgens Eurlings en marktleider Railion ook het aantal ritten toenemen. "De Betuweroute gaat zijn waarde bewijzen", voorspelde Eurlings.