DEN HAAG - Minister Ella Vogelaar wil raden van toezicht van woningcorporaties kunnen ontslaan. Dat moet het uiterste middel tegen slecht presterende corporaties zijn. De bewindsvrouw heeft dit woensdag gezegd.

Raden van toezicht hebben als taak hun woningcorporatie op wanbeleid aan te spreken, bijvoorbeeld als de corporatie te weinig arme mensen aan een woning helpt. Doen de raden dat niet, dan moet hen desnoods de wacht worden aangezegd, vindt Vogelaar.

Stelsel

Op dit moment overlegt de bewindsvrouw met de vereniging van woningcorporaties Aedes over een nieuw stelsel voor de corporaties. Dat is onder andere nodig omdat de sociale huisvesters winstbelasting moeten gaan betalen.