AMSTERDAM - Het personeelstekort in de zorg is opgelost als vrouwen met een kleine deeltijdbaan twee uur per week meer gaan werken. Het gaat om vrouwen die nu acht tot achttien uur per week werken.

Ook moeten mannen meer worden gestimuleerd om in de mantelzorg te werken. Dat zegt staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA) woensdag in Trouw.

In een nota aan de Tweede Kamer geeft zij aan hoe het kabinet de komende jaren de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wil stimuleren. De staatssecretaris zegt in de krant dat ze een alliantie aangaat met drie grote bedrijven om goede voorbeelden te ontwikkelen die als inspiratie kunnen dienen voor werkgevers en gemeenten.

Mantelzorg

Via flexibel werken, thuiswerken, cursussen voor mantelzorgers en verlofregelingen zou er een bedrijfscultuur moeten ontstaan die mantelzorg ondersteunt. Bussemaker wil nog niet zeggen om welke bedrijven het gaat.

Er zijn één miljoen mantelzorgers. Daarvan zouden er 200 duizend op de rand van overspannenheid verkeren.

Gemeenten moeten volgens de staatssecretaris ervoor zorgen dat hun taken af en toe worden overgenomen door vrijwilligers. "Komt er niet bijtijds opvang, dan is het uiteindelijk een enorme kostenpost."