MAASLAND - Stage lopen in de biologische landbouw, plaggen steken in een natuurgebied of dieren verzorgen. In 2008 kunnen scholieren op bijna 7500 'groene' plekken terecht voor hun verpichte maatschappelijke stage.

Minister Gerda Verburg (Landbouw) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) ondertekenden dinsdag in Maasland de voorlopige afspraken met de betrokken organisaties.

Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, IVN, landbouworganisatie LTO, Platform Biologica en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt laten jongeren in contact komen met landbouw en natuur.

Verburg heeft voor organisaties die dit voorbeeld nog dit voorjaar willen volgen een miljoen euro beschikbaar.

Samenhang

Het kabinet wil de samenhang in de samenleving versterken door elk jaar 195.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs stage te laten lopen. Van Bijsterveldt is blij met de 7500 stageplaatsen die er komen.

"De groene sector laat zich hier van zijn beste kant zien. Dit soort initiatieven waarbij overheid en organisaties zelf een bijdrage leveren, zullen de maatschappelijke stage tot een succes maken", aldus de staatssecretaris.

Vervreemden

Verburg wil de komende vier jaar 10.000 jongeren stage laten lopen bij boeren en natuur- en milieuorganisaties. "Ik heb soms de indruk dat stad en platteland totaal van elkaar aan het vervreemden zijn.

Stadskinderen die geen idee meer hebben van de koe en de melk en die de natuur alleen nog maar kennen van tv-programma's op Discovery Channel of National Geographic.

Omgekeerd hebben kinderen die op het platteland opgroeien vaak geen flauw benul van hoe het er in de stad aan toegaat. Stages kunnen helpen die tegenpolen weer bij elkaar te brengen."

Kennis

Verburg denkt dat kennis van de natuur ook noodzakelijk is met het oog op de verwachte klimaatverandering. "Ik denk dat wie niet heeft leren leven met de natuur en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, bijvoorbeeld klimaatverandering, later moeite zal hebben om in te spelen op de grillen van diezelfde natuur, of in sommige gevallen zelfs te overleven."

Ze hoopt dat menig scholier na de stage vrijwilliger wordt en zo een bijdrage levert aan natuurbescherming en natuurbeheer.