DEN HAAG - Senatoren van PvdA, VVD, ChristenUnie, D66 en SGP willen dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) onmiddellijk een einde maakt aan de rechtstreekse afdracht van het salaris van leden van Eerste en Tweede Kamer aan de kas van hun partij.

Zij stellen hierover schriftelijke vragen naar aanleiding van berichten over de SP. Ter Horst zei eerder het "niet correct" te vinden dat gemeenten, provincies en het Rijk het honorarium van volksvertegenwoordigers storten in de partijkas, waaruit de SP-ers vervolgens een vergoeding krijgen. Ze onderzoekt of dat in strijd is met de wet en wil zonodig de wet aanpassen.

De stellers van de vragen in de Eerste Kamer wijzen erop dat verschillende staatsrechtgeleerden en politicologen van mening zijn dat de handelwijze in strijd is met de Grondwet, omdat de zogenoemde zuiveringseed wordt geschonden.

Kamerleden leggen de zuiveringseed af als ze hun functie aanvaarden: "Ik zweer/verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd."

Toezeggen dat salaris gestort wordt in de patijkas zou in strijd zijn met deze eed. De vragen zijn gesteld door Peter Rehwinkel en Klaas de Vries (beiden PvdA), Loek Hermans en Sybe Schaap (beiden VVD), Egbert Schuurman (ChristenUnie), Hans Engels (D66) en Gerrit Holdijk (SGP).