AMSTERDAM - Verkeerde keuzes van studenten kosten Nederland economisch en maatschappelijk kapitaal. Dat zei staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De VVD had de staatssecretaris een toelichting gevraagd op berekeningen van de Nationale DenkTank, die stelde dat verkeerde studiekeuzes Nederland elk jaar opzadelen met een schadepost van zestien miljard euro.

De schade wordt niet alleen veroorzaakt door weifelende studenten die langer gebruikmaken van overheidssteun, maar ook door miskenning van talent, inflexibiliteit van het systeem en onnodig grote studie-uitval, stellen de onderzoekers.

Verschillen

De verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dragen nog eens anderhalf miljard euro per jaar bij aan de hoogoplopende kosten, stellen de onderzoekers. Als het lerarentekort zo groot wordt als verwacht, kost dit Nederland jaarlijks nog eens zevenenhalf miljard euro.

De denktank verwacht verder dat een eenmaal ontstaan tekort door de verhoogde werkdruk en een negatief imago nog verder zal toenemen. Van Bijsterveldt zei dat het onderwijs door dit kabinet serieus wordt genomen.

Onaanvaardbaar

Dat blijkt volgens haar ook uit de miljard euro extra die het kabinet heeft uitgetrokken voor het onderwijs. Voor de VVD is dit onvoldoende. "Ik vind dit maatschappelijk onaanvaardbaar", zei VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming in de Kamer.

Van Bijsterveldt verwees voor verdere maatregelen naar de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Rinnooy Kan. Die commissie deed onderzoek naar de problemen in het onderwijs en vroeg een miljard euro extra voor lerarensalarissen.