AMSTERDAM - Rokers gaan vrijdag in Den Haag demonstreren tegen de antirookmaatregelen in de horeca. Eerder die dag overhandigen rokersorganisaties 80.000 handtekeningen tegen een totaal rookverbod in de horeca aan minister Ab Klink van Volksgezondheid.

De organisaties, die ook namens nietrokers zeggen te spreken, vinden dat het antirookbeleid van de overheid te rigide is. Zij pleiten voor een versoepeling van het totale rookverbod in sommige horecagelegenheden roken wel toe te staan.

Kiezers

"Rokers vormen 29 procent van de Nederlandse bevolking en zijn ook kiezers. Wij vinden dat de overheid hen niet serieus neemt", aldus Kees Uitenbroek van de Partij tegen Betutteling, voorheen de Rokerspartij.

Horeca Nederland

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) wil niet meer meewerken aan de plannen van de minister om de horeca rookvrij te maken. Reden is dat de bewindsman volgens de KHN niet van plan is de roker die een rookverbod overtreedt, strafbaar te stellen.

"Wij hebben onze medewerking verleend aan een rookvrije horeca op voorwaarde dat minister Klink de strafbaarstelling en de handhaving goed zou regelen", aldus KHN-directeur Jeu Claes. "Nu hij blijkbaar niet van plan is hier ook maar iets mee te doen, zijn we er helemaal klaar mee."

Boete

Uit een peiling die KHN heeft laten verrichten door TNS-NIPO blijkt dat ruim 90 procent van de ondervraagden vindt dat mensen die een rookverbod in de horeca overtreden, een boete moeten krijgen. Slechts 5 procent is het met de minister eens dat alleen de horecaondernemer een boete zou moeten krijgen.

Klink wil het rookverbod in de horeca met ingang van juli 2008 invoeren. Hij staat op het standpunt dat, net als op andere werkplekken, de werkgever verantwoordelijk is voor het naleven van het rookverbod.

Handhaven

In andere landen waar een rookverbod geldt in de horeca blijkt dit ook goed te handhaven zonder de roker strafbaar te stellen, zegt Klink in een reactie.

In landen waar zowel de cafébaas als de roker op de bon geslingerd kan worden, blijkt dit laatste maar zelden te gebeuren. De vrees van de horeca dat rokers ook op terrassen niet meer terecht kunnen, wil de minister wegnemen. Hij is niet van plan op die plekken het roken uit te bannen.

Campagne

De overheid begint nog met een grootscheepse campagne om horecabezoekers erop te wijzen dat zij in cafés geen sigaret meer mogen opsteken. Klink maakt zich vooralsnog geen zorgen over de weigering van de horeca verder aan de plannen mee te werken.

De Nederlandse Hartstichting wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat het rookvrij maken van de horeca het aantal hartinfarcten vermindert. In Italië geldt sinds begin 2005 een rookverbod in de horeca.

Sindsdien is het aantal mensen dat met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis belandde, met 11 procent gedaald. Ook Amerikaans onderzoek toont dit verband aan. Door strenge regels worden niet-rokers beter beschermd tegen meeroken en de gevolgen daarvan.