AMSTERAM - Middelgrote ondernemingen in Nederland, met twintig tot honderd werknemers, hebben het steeds moeilijker. Hun aantal neemt af. Dat is slecht voor de exportpositie van Nederland, zo stellen MKB-Nederland en ABN Amro in een maandag gepresenteerd onderzoek.

De studie wijst uit dat middelgrote bedrijven tegen verschillende problemen aanlopen. Financiering is lastig te krijgen en het is moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden. Ook beschikbare bedrijfsruimte is niet voldoende voorhanden, zo concluderen de onderzoekers.

Inmiddels maakt deze groep ondernemingen nog slechts 3 procent uit van het gehele Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het leeuwendeel (zo'n 95 procent) bestaat uit bedrijven met ten hoogste twintig medewerkers.

Schaalverkleining

Volgens de onderzoekers is de "schaalverkleining" niet goed voor de Nederlandse economie. "Het middenbedrijf is de exporteur van de toekomst. Nu is er een onbenut exportpotentieel in het mkb van ongeveer 80.000 bedrijven", aldus de onderzoekers.

MKB-Nederland wil dat het kabinet het voortouw neemt om zaken te verbeteren. Zo moeten subsidies op internationale projecten worden "afgestoft en opgepoetst". Verder wil de belangenclub onder meer dat handelsmissies naar buitenland beter worden afgestemd op middenbedrijven.