DEN HAAG - De Nederlandse pensioenfondsen zijn sinds begin dit jaar nog verder in de problemen geraakt. Ze bewegen zich momenteel rond een dekkingsgraad van 105 procent. Dit gemiddelde blijkt uit het overzicht dat de ondernemingspensioenfondsen en de bedrijfstakpensioenfondsen vrijdag hebben gepubliceerd.

De dekkingsgraad van 105 procent is precies het niveau dat de toezichthouder, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) als minimum heeft gesteld. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds momenteel in staat is om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen.

Uit het overzicht komt de gemiddelde dekkingsgraad eind vorig jaar uit op 108 procent. Gezien de magere rendementen op vooral de aandelen in januari gaat directeur J. Steenvoorden van de stichting Ondernemingspensioenfondsen (Opf) ervan uit dat het cijfer inmiddels nog enkele procentpunten is gezakt. Het overzicht betreft honderd toonaangevende fondsen en is representatief, aldus Opf.

Van paniek is geen sprake, aldus T. Wennekus, voorzitter van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Ook niet in het huidige onzekere economisch klimaat. "Een liquiditeitscrisis zal zich absoluut niet voordoen. De meeste fondsen krijgen aan premies nog steeds meer geld binnen dan zij aan uitkeringen uitgeven."

Verdampen

Het gemiddelde beleggingsrendement over 2002 is uitgekomen op een min van 8,1 procent. Dit verlies komt vooral door de beroerde opbrengst van de aandelen. Pensioenfondsen zagen hun vermogen in deze effecten met 30,5 procent verdampen.

Tegenover dit negatieve resultaat stond een rendement van gemiddeld 7,5 procent op de vastrentende waarden, hoofdzakelijk obligaties. Onroerend goed leverde de pensioenfondsen in doorsnee ,1 procent op. Het beste scoorden de alternatieve beleggingen in grondstoffen en zogeheten hedgefunds. Deze brachten een rendement van 20,6 procent, maar vormden in het geheel amper 1 procent van de portefeuille.

Het ronduit tegenvallende rendement bij aandelen is geen reden geweest om massaal uit deze beleggingen te stappen. Sterker, de grootste fondsen hebben bijgekocht. Volgens Wennekus leveren aandelen op lange termijn nog steeds het hoogste rendement op. "Je moet je niet door de korte termijn laten verblinden."

Het saldo van de premies minus de uitkeringen moeten fondsen wel beleggen, verklaart Wennekus. Contant geld aanhouden levert met de huidige relatief lage rente immers bijna niets op.