AMSTERDAM - Het luchtverkeer op Schiphol moet in de nabije toekomst met 20 procent kunnen groeien, zonder dat dit verder ten koste gaat van het milieu en de bereikbaarheid van de luchthaven. Een aantal grote spelers in de sector presenteerde maandag een ambitieus plan dat dit mogelijk moet maken.

Om te voorkomen dat het toenemende grondverkeer van en naar Schiphol tot verstoppingen leidt, willen de betrokken partijen reizigers opvangen op speciaal ingerichte treinstations. Daar kunnen zij inchecken, hun bagage afgeven en vervolgens per trein naar de luchthaven reizen.

Deze zogeheten frontports worden volgens het plan gebouwd aan de rand van de Randstad. Een goede bereikbaarheid vanaf de snelweg, voldoende parkeerruimte en snelle en efficiënte treinverbindingen van en naar Schiphol moeten reizigers naar deze stations lokken.

CO2

Op de luchthaven zelf voorziet het plan in een terugdringing van de CO2-uitstoot door grondvoertuigen, zoals tankwagens en bagagewagens, met 20 tot 50 procent. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van hybride voertuigen en biobrandstoffen.

Ook vliegtuigen moeten schoner. Zo werkt de Technische Universiteit Delft sinds mei aan de ontwikkeling van een 'ultragroen' toestel.

Piramides

Verder moet een scherm van geluid absorberende piramides de geluidshinder rond Schiphol tegengaan, zonder dat het vliegverkeer daar hinder van ondervindt. Ook begint Schiphol in samenwerking met KLM en TNO nog dit jaar aan een proef met antigeluid dat mogelijk vliegtuiglawaai kan neutraliseren.

De initiatiefnemers verwachten dat hun plan investeringen van vele tientallen miljoenen euro's zal vergen. Een deel daarvan willen zij zelf voor hun rekening nemen, maar zij verwachten ook steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.