DEN HAAG - Minister Camiel Eurlings van Verkeer moet ProRail tot de orde roepen. De spoorbeheerder schendt de twee jaar geleden gemaakte afspraak dat het onderhoud aan het spoor niet ten koste mag gaan van de dienstregeling.

Dat vindt het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov).

"Het nieuwe werkrooster van ProRail voor regelmatig klein spooronderhoud heeft onverteerbare gevolgen voor het spoorboekje", stellen onder meer de belangenorganisatie van reizigers (Rover), de ANWB, de Consumentenbond en de Landelijke Studenten Vakbond zondagavond in een gezamenlijk persbericht.

Eerder klaagden de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion al over het werkrooster. Zij vinden net als de reizigersorganisaties dat het onderhoud aan het spoor te ingrijpende gevolgen heeft voor de dienstregeling.

Problemen

"Vooral op enkelsporige lijnen ontstaan problemen", aldus de reizigersorganisaties. "ProRail zegt voor regelmatig klein spooronderhoud gemiddeld eenmaal per week een nachtelijke periode van 5,5 uur nodig te hebben waarin geen treinen rijden.

Deze 'werknachten' zijn nu vooral doordeweeks gepland, waardoor dan late of vroege treinen moeten uitvallen.

Op veel van deze verbindingen vertrekt de eerste trein in deze 'werknachten' een halfuur tot een uur later, of gaat de laatste trein één tot twee uur vroeger. Dit dupeert de betrokken reizigers."

Ontevreden

De deelnemers in het Locov zijn ook zeer ontevreden over het tijdstip waarop ze door ProRail zijn geïnformeerd over de gevolgen van het werkrooster.

Dat gebeurde volgens de organisaties "op een dusdanig laat moment" dat er geen mogelijkheid meer was voor een betekenisvolle invulling van hun formele adviesrol.

"De consumentenorganisaties nemen hier geen genoegen mee, en beraden zich op stappen hiertegen", heet het dreigend.

In de komende week overleggen de consumentenorganisaties met vertegenwoordigers van de Nederlandse Spoorwegen en van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

"Oorspronkelijk zou ook ProRail op dit overleg aanwezig zijn, maar ProRail heeft laten weten, niet te zullen komen", aldus de Locov-deelnemers.