AMSTERDAM - Door een initiatief van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en vijf woningcorporaties, kunnen huurders met een laag inkomen korting krijgen op hun huur.

Vanaf volgend jaar vindt het experiment plaats in vier Nederlandse steden, zo meldt Telegraaf op haar website.

De proef 'Huur op maat' is een systeem waarbij Nederlanders met een hoger inkomen een marktconforme prijs betalen voor een woning, terwijl huurders uit de lagere inkomensklassen juist korting krijgen op hun huurlasten. Vooralsnog doen vier steden mee met het experiment: Doetinchem, Deventer, Amersfoort en Meppel.

Zorgtoeslag

Volgens het ministerie van VROM, zorgt 'Huren op maat' voor een bredere keuzevrijheid. Ook behouden mensen gewoon hun huurtoeslag. Daarnaast krijgen de lagere inkomensklassen de kans om op betere plekken te kunnen wonen en zich in te schrijven voor nieuwbouwprojecten.

Bewijzen

Voordat een huurder subsidie krijgt, moet hij eerst bij de huurcorporatie bewijzen recht te hebben op een dergelijke korting. Daarbij wordt gekeken naar het vermelde inkomen op het zorgtoeslagformulier.