DEN HAAG - Het kabinet wil het aantal koopzondagen aan banden leggen. Gemeenten zullen straks minder gebruik kunnen maken van een "toerisme-bepaling", waardoor ze meer dan twaalf koopzondagen per jaar kunnen houden.

Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad. Met het besluit voert het kabinet een afspraak uit die is vastgelegd in het coalitie-akkoord.

De Tweede Kamer moet nog instemmen met de voorgestelde aanscherping van de Winkeltijdenwet. De maatregel gaat in 2009 in.

Onbedoeld

Van de 443 gemeenten maken er 157 gebruik van de bepaling. Het kabinet heeft de indruk dat zij onbedoeld en oneigenlijk gebruik maken van de regeling en dat zij vrij gemakkelijk zeggen dat het om toeristisch gebied gaat, aldus premier Jan Peter Balkenende.

Gemeenten moeten niet alleen aangeven waarom en waar het gaat om toeristisch gebied, maar bovendien een zorgvuldige afweging maken van de belangen die in het geding zijn. Het economische belang moet dan worden afgewogen tegen de belangen van omwonenden, werknemers en anderen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen dan in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, als ze het niet eens zijn met de koopzondagen.

VVD en D66 zijn mordicus tegen het kabinetsbesluit. VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot: "Dit is betuttelend en niet in het belang van de winkeliers, het winkelpersoneel en de consumenten."

Horeca

"Ook de horeca zal zware klappen krijgen als de winkels op zondag dichtgaan. Ik heb al ondernemers gesproken die zeggen dat ze het niet zullen redden."

Volgens Aptroot heeft het College van Beroep bovendien geen tijd zich met koopzondagen bezig te houden. "Ze hebben al een achterstand van jaren."

Ook D66-Kamerlid Boris van der Ham vreest voor de gevolgen voor economie en werkgelegenheid. Hij wil dat het kabinet onderzoekt hoeveel banen er door de beperking van het aantal koopzondagen verloren gaan. De D66'er heeft vrijdag meteen schriftelijke vragen gesteld over het kabinetsbesluit.

SP

Het besluit van het kabinet is voor de SP geen reden om af te zien van een initiatiefwet om het aantal koopzondagen tegen te gaan. De SP wil dat voorstel samen indienen met de SGP, een partij die groot belang hecht aan de zondagsrust.

SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen vindt dat het voorstel van het kabinet de oorzaak van het toenemende aantal koopzondagen niet wegneemt.

"Onder druk van grote bedrijven gaan gemeenten de concurrentie met elkaar aan om te komen tot meer koopzondagen", aldus Gesthuizen. Volgens de SP zijn de belangen van de werknemers daarbij in het geding.

Betutteling

Adjunct-directeur René Roorda van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, koepel van 4500 supermarkten: "Dit is terug in de tijd en Haagse betutteling. De gemeenten zijn heel goed in staat zelf te oordelen of ze de winkels op zondag open willen hebben."

"Wat het kabinet nu doet is volstrekt overbodig. Het is een besluit van de minister van Economische Zaken, maar economische overwegingen hebben blijkbaar geen rol gespeeld. Dit zal leiden tot een omzetderving van naar schatting enkele tientallen miljoenen euro's en tot verlies aan werkgelegenheid.''