AMSTERDAM - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) waarschuwt partijen, zoals vakbonden en de PvdA, die kritiek spuien op kabinetsplannen om het ontslagrecht te hervormen.

"De ommuurde burcht van de vaste arbeidsovereenkomst schrompelt. Het is als een ijsschots die naar het zuiden afdrijft en steeds verder smelt. Blijven we op die ijsschots zitten of bouwen we een boot?" aldus Donner.

De CDA-bewindsman hield donderdag zijn betoog tijdens een debat over solidariteit in Amsterdam. Daar stelde hij dat het blijkbaar makkelijker is om een karikatuur te maken van de kabinetsvoorstellen dan ze te bestrijden met argumenten.

"Tot nu toe hoor ik geen voorstellen of alternatieven; ik hoor alleen wapengekletter en een 'nee' tegen iedere wijziging van het ontslagrecht. Ook als het een verbetering is."

Voorstellen

Het kabinet heeft deze zomer voorstellen voorgelegd aan werkgevers en vakbonden om de ontslagvergoedingen te maximeren. Werkgevers die de vergoeding betalen, hoeven voor het ontslag geen toestemming meer te vragen bij de rechter of het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Dit tast volgens regeringspartij PvdA en de vakbeweging de rechtsbescherming van werknemers te veel aan.

Maar volgens Donner stelt de huidige rechtsbescherming niet veel voor. Aan het einde "van een lange, pijnlijke procedure" volgt nu in 95 procent van de gevallen toch ontslag en in de helft ook zonder ontslagvergoeding. Tegelijkertijd vormen de onzekerheid, kosten en duur van de procedure voor werkgevers een belangrijk obstakel om personeel in vaste dienst te nemen.

Kwetsbaar

De minister wees erop dat nog veel mensen aan de kant staan. Vooral personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zoals ouderen, laaggeschoolden en gehandicapten.

Terwijl volgens hem met de vergrijzing zo veel mogelijk mensen aan de slag moeten, willen voorzieningen als de AOW betaalbaar blijven. Ook worden steeds meer mensen afhankelijk van tijdelijke baantjes.

Paradijs

"Is het solidariteit om het ommuurde paradijs van de vaste arbeidsovereenkomst te vuur en te zwaard te verdedigen?" vroeg Donner. "Mogen we van werkenden niet vragen om wat in te schikken ten gunste van mensen die nog geen (vaste) baan hebben?"

Volgens hem is hervorming juist solidariteit met wie nu buiten de arbeidsmarkt staat en wordt met onder meer scholing en een wettelijke ontslagvergoeding echte rechtsbescherming geboden.

PvdA

Vicefractievoorzitter Mariëtte Hamer van de PvdA in de Tweede Kamer blijft kritisch. Zij vindt het vreemd om van mensen met een vaste baan te vragen hun bescherming op te geven. "Mensen met een vaste baan, daar zitten ook gehandicapten en ouderen tussen. En die ga je dan minder beschermen met alle gevolgen van dien? Omdat je nieuwe groepen een kans wilt geven, moet dat nog niet ten koste gaan van anderen."