MAASTRICHT - De Nederlandse musea willen gratis toegankelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar. Dat bleek donderdag tijdens het eerste landelijke congres van de Nederlandse Museumvereniging in Maastricht.

Directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum in Amsterdam uitte in Maastricht zware kritiek op het regeringsbeleid.

Tevredenheid

Minister Ronald Plasterk van Cultuur had tijdens het congres juist zijn tevredenheid uitgesproken over de kabinetsbeslissing om kinderen tot en met 12 jaar gratis toegang tot musea te geven. "Waarom niet het lef hebben en zeggen: gratis tot en met 18 jaar", hield Rüger de vertegenwoordigers van de vierhonderd musea voor. "Want kleinere kinderen komen nu ook al vaak met ouders of school gratis binnen in de meeste musea. Juist de pubers mijden de musea massaal", aldus Rüger.

Minister Plasterk had eerder de musea opgeroepen stageplekken vrij te maken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Die kunnen, bijvoorbeeld door te helpen bij het inrichten van tentoonstellingen, uitgroeien tot ambassadeurs voor de musea onder de jeugd, zei Plasterk.

Invloed

Rüger bepleitte een sterke organisatie van musea om meer invloed op het museale overheidsbeleid te krijgen. Hij betreurde het dat musea opgedeeld zijn in twee branche-organisaties (De Vereniging van Rijksmusea en de Nederlandse Museumvereniging), die allebei donderdag hun afzonderlijke jaarvergadering hielden.

Hij waarschuwde dat de overheid de musea te vaak subsidieert om sociaal-economische redenen. Daarbij hangt de hoogte van de subsidie af van het aantrekken van toeristen of het verbeteren van sociale omstandigheden.

"We moeten ons echter afvragen of een museum het aangewezen orgaan is om taalcursussen aan allochtonen te geven", zei Rüger. "Ook zijn museummedewerkers geen maatschappelijk werkers die makkelijk kunnen omgaan met op ons afgestuurde probleemjongeren."