DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Onderwijs en de centrales van overheids- en onderwijspersoneel zijn het woensdagavond eens geworden over een nieuwe cao voor het primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs). In totaal krijgen de 175.000 werknemers er 6,9 procent bij.

De cao gaat in (met terugwerkende kracht) per 1 juli 2007 en loopt tot augustus 2009. Alle betrokken partijen zijn zeer tevreden over het resultaat. Volgens de vertegenwoordigers van de werknemers is het resultaat een eerste stap in verbetering van de positie van de leerkrachten en het aanzien van het vak.

Plasterk zal binnen enkele weken een actieplan presenteren om, naar aanleiding van de bevindingen van de commissie-Rinnooy Kan, de situatie in het onderwijs verder te verbeteren.

Rijksambtenaren

Het cao-akkoord voor het primair onderwijs is te vergelijken met dat van de rijksambtenaren, melden de diverse onderhandelaars. De werknemers krijgen met terugwerkende kracht per 1 augustus van dit jaar een salarisverhoging van 2,3 procent.

De eindejaarsuitkering stijgt dit jaar structureel met 1,2 procent tot 5,3 procent. Per augustus volgend jaar krijgt het personeel een loonsverhoging van 2,2 procent. In 2008 gaat de structurele eindejaarsuitkering omhoog met 1 procent naar 6,3 procent.

Daarbij krijgen de leerkrachten met ingang van dit jaar jaarlijks een vaste uitkering van 110 euro ter gelegenheid van de Dag van de Leraar.