DEN HAAG - Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs krijgen ook in de toekomst één keer per vier jaar bezoek van de Onderwijsinspectie. Dat hebben staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt woensdag toegezegd.

ij komen daarmee terug op hun voornemen om scholen die op papier goed presteren, niet of nauwelijks meer te inspecteren.

Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, PvdA en SP had geëist dat de periodieke inspectie gehandhaafd zou worden.

Weinig

Volgens onderwijsminister Ronald Plasterk is de frequentie van één inspectie elke vier jaar "heel weinig".

Om scholen toch goed in de gaten te kunnen houden, willen zijn twee staatssecretarissen dat scholen vaker een verrassingsbezoek krijgen.

Bezoeken

"We gaan op een andere manier inspecteren. Het aantal onaangekondigde bezoeken zal stijgen", aldus Dijksma.

Verder wil Dijksma samen met Van Bijsterveldt sneller kunnen ingrijpen als besturen van scholen er een potje van maken.

Inspecteurs

Om de kwaliteit van de inspecties te handhaven, garandeert Plasterk dat het aantal inspecteurs niet zal dalen, ondanks een bezuiniging op de Onderwijsinspectie.

Op dit moment telt de dienst 170 inspecteurs. De bezuiniging zal worden bereikt door het bureauwerk efficiënter af te handelen.

PvdA

Ondanks de toezeggingen is de PvdA niet helemaal tevreden over de vernieuwde inspecties.

In tegenstelling tot de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs vindt de partij dat de onaangekondigde bezoeken niet mogen meetellen in de frequentie van één bezoek per vier jaar.

Uren

Een van de zaken waaraan de Onderwijsinspectie de laatste tijd veel aandacht heeft geschonken, is het aantal uren dat middelbare scholen lesgeven.

Het blijkt dat sommige scholen buitenschoolse activiteiten als schoolfeesten meetellen bij het aantal lesuren waaraan zij moeten voldoen.

Van Bijsterveldt vindt dit ontoelaatbaar. "Feesten en partijen zijn geen onderwijstijd", waarschuwt zij.