DEN HAAG - Ambtenaren bij het Rijk kunnen de komende twee jaar als zij dat zelf willen, doorwerken na hun 65e verjaardag. Daarover hebben vakbonden en het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag een voorlopig compromis tot 2010 bereikt, dat daarna wordt omgezet in een definitieve regeling.

Dat heeft de Abvakabo FNV bekendgemaakt.

Volgens Abvakabo-bestuurder Jan Willem Dieten is het vanaf 2010 "niet meer de vraag of ambtenaren na hun 65e mogen doorwerken, maar hoe".

Hij zei dat wordt voldaan aan een oude wens van de vakbonden. Al in 2002 is in de cao afgesproken om belemmeringen voor rijksambtenaren weg te nemen om door te werken na hun pensioengerechtigde leeftijd, maar telkens waren er volgens Dieten problemen met de uitvoering.

Koninklijk Besluit

Zo werd vorig jaar pas een Koninklijk Besluit uit 1945 ingetrokken, dat nog voorschreef dat overheidspersoneel ontslagen moet worden bij 65 jaar.

Verder moet volgens Dieten nog de vraag beantwoord worden tot welke leeftijd ambtenaren dan wel kunnen doorwerken.

Alternatief

"Is het alternatief tot de dood erop volgt? Of wil je toch een moment inbouwen met een medische keuring en test voor geschiktheid?" vraagt de vakbondsbestuurder zich af.

Dieten stelt dat bij het ambtenarenpensioenfonds ABP het pensioen kan worden uitgesteld tot 70 jaar. Die leeftijd zou daarom een logisch omslagpunt kunnen zijn.

Sociale zekerheid

Ook zijn er vragen op het gebied van de sociale zekerheid, waarvoor 65-plussers vaak niet in aanmerking komen omdat ze AOW ontvangen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor ziekengeld. Normaal is er recht op twee jaar lang doorbetaling van loon bij ziekte. Nu is afgesproken dat in de periode tot 2010 de oudere rijksambtenaren maximaal een jaar ziekengeld krijgen.

Opheldering

Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van D66 heeft eerder opheldering gevraagd bij minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken). Volgens haar worden mensen die willen doorwerken na hun 65e verjaardag gediscrimineerd.

Maar volgens Donner mogen arbeidsovereenkomsten van rechtswege eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook wees hij in een brief aan de Kamer erop dat hij nog werkt aan een verkenning om belemmeringen voor doorwerken na je 65e weg te nemen.