DEN BOSCH - De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, negen gemeenten, twee waterschappen en werkgevers gaan alleen onder strikte voorwaarden akkoord met tolheffing op de A27.

Dat blijkt uit hun gezamenlijke inspraakreactie op de plannen van Rijkswaterstaat om de capaciteit van de snelweg uit te breiden.

Tol is een van de ideeën voor het drukke traject tussen knooppunt Lunetten (Utrecht) en Hooipolder (Noord-Brabant). Ook een tunnel onder of een extra brug over de Merwede en een uitbreiding van het aantal rijstroken zijn serieuze opties.

Effecten

"Alleen als tolheffing tot een aanzienlijke versnelde aanleg zou leiden zijn we bereid dit te overwegen", staat in de reactie. Verder moeten de effecten duidelijk zijn en de inkomsten besteed worden in de regio.

De inspraakperiode loopt nog tot eind oktober. Alle genoemde alternatieven worden nog onderzocht. In 2011 moet een tracébesluit genomen worden waarna kan worden begonnen met de uitvoering.