DEN HAAG - De gezamenlijke vakbonden roepen werknemers van thuiszorginstellingen en verpleeghuizen op tot actie voor een betere cao. Ze hebben woensdagmiddag, samen met de SP, een demonstratie bij het parlementsgebouw in Den Haag gehouden. Daaraan deden enkele honderden mensen mee.

De overheid heeft sinds kort op beperkte schaal marktwerking ingevoerd bij een onderdeel van de thuiszorg, namelijk de huishoudelijke hulp. Volgens de SP en de bonden staan hierdoor nu tientallen duizenden banen op het spel.

CAO

Volgens hen zijn werkgevers door de problemen niet bereid een fatsoenlijke cao voor de 360.000 medewerkers in de thuiszorg en verpleging af te sluiten. De bonden geven de werkgevers tot het eind van de week de tijd om met voorstellen te komen. Stakingen worden niet uitgesloten.

Gemeenten zijn sinds kort verantwoordelijk voor de organisatie van de huishoudelijke hulp voor ouderen, zieken en gehandicapten. Zij wijzen mensen nu vaker eenvoudige huishoudelijke hulp toe, waardoor de instellingen niet voldoende werk meer hebben voor de werknemers met meer opleiding.

Concurrentieslag

Een ander probleem is dat thuiszorgbedrijven offertes hebben moeten indienen bij gemeenten om thuiszorgcontracten in de wacht te slepen. Veel bedrijven waren bang bij de concurrentieslag buiten de boot te vallen en hebben hun prijzen verlaagd. Daardoor zitten ze nu met financiële problemen.

Gemeenten en zorginstellingen zijn nu overal in het land bezig oplossingen te vinden voor de problemen. Beide partijen willen niet dat personeel op straat wordt gezet omdat dat personeel juist hard nodig is om de zorgvraag van de vergrijzende samenleving op te vangen.

De bonden koppelen de problemen in de thuiszorg nu aan het feit dat er ook nog een nieuwe cao voor de sector verpleging en verzorging (voor de sector thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) moet worden afgesloten. De onderhandelingen daarover verlopen al lange tijd moeizaam.

Demonstratie thuiszorg