UTRECHT - De vakbonden roepen leraren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op tot een estafettestaking. Zij doen dat uit onvrede over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Volgens de bonden zijn de docenten bereid om te staken.

Dat hebben de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, Abvakabo FNV en Unie NFTO dinsdag gezegd.

"Vanaf 11 oktober wordt elke donderdag op een of meerdere ROC's het personeel opgeroepen niet aan het werk te gaan. Het ROC Twente in Hengelo is als eerste aan de beurt" zegt actieleider Gerrit Stemerding.

Lesgeven

Leraren op de ROC's (Regionale Opleidingen Centra) zijn het niet eens met de eis van de werkgevers dat docenten met een volledige aanstelling 1200 klokuren per jaar moeten lesgeven.

De huidige cao kent een bovengrens van 823 uur. Verder eisen de bonden een volledige dertiende maand aan loon en betere medezeggenschap voor leraren.

De bonden stellen overigens wel dat zij bereid zijn om door te blijven praten met de werkgevers, verenigd in de MBO Raad. In de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie werken 53.000 mensen.