DEN HAAG - De eisen voor de brandveiligheid van gebouwen worden voor heel Nederland gelijkgetrokken. Dat heeft minister Ella Vogelaar voor Wonen dinsdag bekendgemaakt. Met het besluit komt een eind aan onnodige verschillen tussen plaatselijke bouwverordeningen.

In het nieuwe besluit komt voor de meeste gebruikers van een nieuw gebouw slechts een meldingsplicht. De gemeente of de brandweer kan in die periode controleren of aan de eisen voor de brandveiligheid is voldaan. Een vergunning is alleen nog nodig voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven met meer dan tien kinderen, basisscholen en grote hotels en tehuizen.

Volgens Vogelaar scheelt dit "aanzienlijk in tijd voor bedrijven terwijl de brandveiligheid niet minder wordt omdat altijd aan de regels moet worden voldaan." De besparing kan oplopen tot jaarlijks ongeveer 16 miljoen euro.

Mobiele brandblusapparaten

In het besluit staat verder dat mobiele brandblusapparaten minder vaak zullen worden gecontroleerd. "Verlenging van de controlefrequentie van mobiele blusapparaten gaat niet ten koste van de brandveiligheid blijkt ook in andere landen. De controle van vaste brandhaspels blijft jaarlijks", aldus de bewindsvrouw in een verklaring.