DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen leggen de lat te laag in hun vervoersplan voor 2008. Dat vindt het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov).

Volgens hen ontbreekt in het NS-plan de belangrijkste graadmeter voor het beoordelen van de prestaties, de prijs-kwaliteitverhouding.

Onder meer de belangenorganisatie van reizigers (Rover), de ANWB, de Consumentenbond en de Landelijke Studenten Vakbond zijn ontevreden over de ambities van NS.

Kritisch

"Zo is de NS al tevreden met slechts een marginale stijging van het klantoordeel over op tijd rijden", aldus de organisaties, die in het verleden ook al kritisch waren over door NS voorgestelde prestatiedoelen.

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail moeten met ingang van het nieuwe jaar gaan voldoen aan prestatieafspraken. De afgelopen jaren was slechts sprake van een inspanningsverplichting.

Overleg

Dat had te maken met de woelige periode op het spoor in de eerste jaren van deze eeuw. "Toen was het nog te vroeg om al te sturen op prestaties", aldus minister van Verkeer Camiel Eurlings onlangs tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

De minister wil in het nieuwe jaar perse anders gaan werken. "Het is tijd voor professionalisering met harde, afrekenbare afspraken".

Eisen

Het is nog onduidelijk welke eisen er precies gesteld gaan worden. NS en ProRail doen voorstellen, het Locov reageert daarop en vervolgens bepaalt de Tweede Kamer hoe scherp de eisen worden geformuleerd.

Als het aan het Locov ligt, moet de Tweede Kamer geen genoegen nemen met het plan van NS. "Een aandachtspunt bij álle indicatoren blijft, dat zij een gemiddelde uitdrukken voor het hele land en voor alle tijdstippen waarop treinen rijden.

Zij geven geen zicht op kritieke gebieden of dagdelen waar het prestatieniveau beneden een nog vast te stellen minimum daalt. De consumentenorganisaties vinden daarom dat negatieve uitschieters moeten worden gesignaleerd, en dat hiervoor dus een ondergrens moet worden vastgesteld."