DEN HAAG - De Raad van Werk en Inkomen (RWI) vindt het hoog tijd om een kleine half miljoen niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden aan een baan te helpen.

Het inschakelen van deze groep kan een grote stap zijn in het bestrijden van huidige en toekomstige arbeidstekorten.

Dat stelt de raad in een dinsdag gepubliceerd advies over de positie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. De RWI heeft het advies aan minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

Baan

Volgens de RWI willen de mensen in de deze groep graag aan het werk, maar hebben ze om uiteenlopende redenen nog geen baan. Het gaat om relatief jonge hoogopgeleide mensen en het zijn vooral vrouwen. Bijna 100.000 van hen is zelfs hoger opgeleid.

Voor deze groep is nog nauwelijks aandacht in het arbeidsmarktbeleid. De RWI wil dat sectoren, werkgevers, gemeenten en Centra voor Werk en Inkomen zich bij het werven van personeel meer op deze groep te richten.

Thuiswerken

Vaak hebben ze een klein duwtje in de rug nodig om aan het werk te kunnen gaan. Het aanbieden van meer en gevarieerde deeltijdbanen en meer mogelijkheden voor tele- of thuiswerken zouden daar bij kunnen helpen.

De RWI vindt de re-integratie van mensen met een uitkering ook nog steeds van groot belang, maar benadrukt, gelet op de huidige sociaal-economische situatie, dat een aanvullende strategie noodzakelijk is. Het moet volgens de raad niet alleen meer gaan om het terugdringen van de uitkeringslasten, maar ook om het bestrijden van personeelstekorten.