DEN HAAG - Kernenergie kan in de huidige vorm niet als een duurzame technologie worden aangemerkt. Dat is een van de conclusies in het zogenoemde rapport Fact Finding Kernenergie van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat dinsdag wordt uitgebracht.

Volgens de SER-commissie Toekomstige Energievoorziening moet de technologie eerst nog verbeterd worden. Daarbij gaat het onder meer om aandacht voor de veiligheid, de levensduur van nucleair afval en het gevaar dat het in verkeerde handen van 'niet vreedzame' regimes terechtkomt.

Het huidige beleid van de overheid is dat de bouw van kerncentrales moet worden gestimuleerd noch belemmerd. Maar volgens de SER zijn de huidige kerncentrales in West-Europa aan het verouderen en moet er nu een keuze worden gemaakt om de energievoorziening op peil te houden. Ook kan kernenergie passen in een beleid om de uitstoot van kooldioxide, en de opwarming van de aarde daardoor, te beperken.

Goedkoper

Maar de uitbreiding van kernenergie is volgens de SER onzeker zolang de energieproductie met veel CO2-uitstoot, zoals kolencentrales, nog goedkoper is. Alleen als de overheid een streng klimaatbeleid voert met hoge CO2-beprijzing, kan een kerncentrale ten opzichte van het fossiele alternatief macro-economische voordelen opleveren.

Daar staat weer tegenover dat bij een uitbreiding van kernenergie mogelijk minder geïnvesteerd wordt in nieuwe, duurzame technologieën. Dan wordt ook minder geprofiteerd van positieve economische effecten die met innovatie samenhangen. Uitbreiding van kernenergie stimuleert naar verwachting wel het nucleaire onderzoek in Nederland.

Windenergie

De kostprijs van kernenergie ligt volgens het rapport tussen 3,1 en 8 cent per kilowattuur. De kostprijs voor windenergie ligt nu nog tussen 4,1 en 8 cent per kilowattuur bij windmolens op land en tussen 8,6 en 12 cent bij windmolens op zee. Door technische ontwikkelingen kan de kostprijs voor windenergie in de toekomst omlaag gaan.

In het verleden heeft de overheid vijf plaatsen aangewezen als mogelijke locaties voor een nieuwe kerncentrale. Volgens de SER lijken op dit moment Borssele en de Eemshaven geschikter dan de andere drie (Westelijke Noordoostpolderdijk, Moerdijk en Maasvlakte).