DEN HAAG - Luchthaven Schiphol heeft door de invoering van een belasting op vliegtickets aan het einde van deze kabinetsperiode ongeveer tien procent minder passagiers.

Voor regionale vliegvelden gaat het om 11 tot 13 procent minder vertrekkende en aankomende passagiers. Dat blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Heffing

Het kabinet wil volgend jaar een heffing invoeren op vliegtickets. Het gaat om 11,25 euro op korte vluchten en 45 euro op lange vluchten. De maatregel moet 350 miljoen euro opleveren. Het kabinet vindt dat de consument zich bewust mag worden dat vliegen milieuvervuilend is.

Uitstoot

Als gevolg van de vliegbelasting is er volgens het onderzoek in 2011 3 tot 9 procent minder schadelijke uitstoot en ongeveer 1,5 miljoen ton lagere mondiale CO2-uitstoot op jaarbasis.

Second opinion

In een second opinion plaatst het Centraal Planbureau (CPB) nog wel kanttekeningen bij de voorspellingen over de gevolgen voor de werkgelegenheid. In het onderzoek wordt gesteld dat het effect op de luchthaven en bij toeleveranciers beperkt zal zijn.

Het CPB wijst erop dat op basis van internationaal onderzoek verwacht mag worden dat door de vliegbelasting de werkgelegenheid op en bij de luchthaven vijf- tot tienduizend kleiner zal zijn dan zonder heffing.

Wel verwacht het CPB dat de mensen die hun baan verliezen snel elders weer emplooi zullen vinden.