DEN HAAG - Het voorstel van coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie voor al in 2008 gratis schoolboeken in heel het voortgezet onderwijs levert ouders een voordeel van maximaal 300 euro per kind op.

Een gezin met twee kinderen in het voortgezet onderwijs en een inkomen van 1,5 modaal gaat er door de maatregel 2 procent in koopkracht op vooruit.

Wouter Bos

Dat blijkt maandag uit een brief van minister Wouter Bos (Financiën) aan de Tweede Kamer. Daarin reageert hij op de voorstellen van de coalitiepartijen om de miljoenennota, met daarin de plannen voor volgend jaar, op een aantal punten te wijzigen.

Behalve gratis schoolboeken gaat het dan onder meer om extra geld voor thuiszorg, armoedebestrijding en de aanpak van zware criminaliteit.

Coalitievoorstellen

De coalitievoorstellen kosten enkele honderden miljoenen. Het kabinet neemt de dekking die de drie fracties hebben bedacht op hoofdlijnen over. Dat betekent dat volgend jaar al een kansspelbelasting wordt ingevoerd in plaats van het jaar erop, en dat de boetes vanaf 2009 omhoog gaan.

Ook komen meer vervuilende auto's bij aanschaf voor een extra belastingheffing in aanmerking en wordt een regeling voor buitengewone uitgaven voor zieken en gehandicapten deels doorgeschoven naar gemeenten.