AMSTERDAM - Stichting Administratiekantoor, waar de cumulatief preferente aandelen vanGetronics in ondergebracht zijn, heeft zich achter de alternatieve route vanhet bestuur van Getronics geschaard. Dit meldt de automatiseerderdinsdagochtend.

Bekijk video

De stichting zal tijdens de aandeelhoudersvergadering op donderdag aanstaandetegen de uitgifte van nieuwe aandelen stemmen die noodzakelijk was voor deuitvoering van de schuld-aandelen-ruil, het oorspronkelijke financieleherstructureringsplan.

De stichting vertegenwoordigt 77% van de stemgerechtigden tijdens deaandeelhoudersvergadering, aldus Getronics.

Het management van Getronics presenteerde afgelopen vrijdag een alternatiefreddingsplan. Dit plan concentreert zich onder meer op de verkoop vanniet-kernactiviteiten om de obligatieschuld af te kunnen lossen.

De alternatieve route van Getronics voorziet onder meer in de verkoop van haarHuman Resource onderdeel. Het bedrijf gaf afgelopen vrijdag aan circa 300miljoen euro aan contanten vrij te zullen maken, onder meer uit de opbrengstenvan desinvesteringen, voor afbetaling van de schulden.