DEN HAAG - Een op de vijf gemeenteraadsleden die een uitkering voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ontvangen, geeft vergoedingen voor politiek werk niet (correct) op bij uitkeringsinstantie UWV.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek onder 10.047 raadsleden tussen juni 2006 en april dit jaar.

Vergoedingen

In totaal bleken 195 van 1012 raadsleden met een uitkering hun vergoedingen niet op te geven. Het UWV heeft aan hen bij elkaar ruim 300.000 euro te veel aan uitkering betaald. Het te veel betaalde geld is teruggevorderd.

Zodra een bedrag van meer dan 6000 euro niet is opgegeven, volgt er een sanctie of wordt aangifte gedaan bij de officier van justitie.

85 Mensen kregen een boete en tegen negen raadsleden is proces-verbaal opgemaakt. De rest heeft een waarschuwing gekregen.

Bezorgdheid

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) reageert in een brief aan de Tweede Kamer bezorgd op de onderzoeksresultaten.

Hij stelt dat raadsleden zich ervan bewust dienen te zijn dat ze door hun functie een voorbeeldfunctie hebben.