WASHINGTON - De Amerikaanse inspanningen om Saddam Hussein een kopje kleiner te maken blijven niet tot militaire acties beperkt. Het Witte Huis heeft speciale functionarissen op pad gestuurd om Saddams geld boven water te krijgen. Het zou gaan om miljoenen, zo niet miljarden dollars.

Het Amerikaanse weekblad Newsweek meldt dat het onderzoek naar de buitenlandse tegoeden van de Iraakse leider niet geheel nieuw is. Direct na de eerste Golfoorlog begin jaren negentig waren er aanwijzingen dat hij geldsommen op buitenlandse rekeningen zou hebben staan. De onderzoeken werden echter niet voltooid en de Amerikanen sluiten niet uit dat de rekeningen nog steeds bestaan.

Belazerd

In de jaren tachtig zou de Iraakse dictator al flinke bedragen in Zwitserland hebben ondergebracht. Dat zou zijn gebeurd via de Iraakse zakenman Said Al-Mahdi. Deze werd later naar Bagdad teruggehaald en geëxecuteerd, waardoor de verdenking ontstond dat hij Saddam heeft belazerd.

Ook na de eerste Golfoorlog zouden er flinke geldbedragen zijn bijgestort. Zo zou Saddam persoonlijk munt hebben geslagen uit het zogeheten olie-voor-voedselprogramma, dat zeven jaar geleden werd ingesteld. Het gaf Irak de mogelijkheid een beperkte hoeveelheid olie te verkopen en met de opbrengst voedsel en medicijnen aan te schaffen voor de bevolking, die al jaren wordt getroffen door VN-sancties.

Miljoenen dollars

Volgens Newsweek werden zakenlieden, die in het kader van dit programma in Irak hun waar verkochten, gedwongen tienduizenden dollars provisie te betalen. Een Russische zakenman klaagde vorig jaar dat hij van de Iraakse autoriteiten 60.000 dollar moest storten op een bankrekening in Jordanië. Gezien het feit dat er destijds voor miljarden in olie is verhandeld, gaan de VS ervan uit dat er miljoenen dollars op diverse rekeningen terecht zijn gekomen.

Dekmantel

Verder zijn er aanwijzingen dat ook in Zwitserland en Lichtenstein geld is ondergebracht. Tot enkele jaren geleden werkte een broer van Saddam in Genève. Hij vertegenwoordigde daar Irak bij een aantal organisaties van de Verenigde Naties. Amerikaanse functionarissen vermoeden dat de broer, Barzan al-Tikriti, zijn werkzaamheden bij de VN als dekmantel gebruikte om geld voor Saddam en de zijnen te beheren.

Ook zijn er aanwijzingen dat Saddam en zijn familie recentelijk bezig zijn geweest om een deel van hun rijkdom om te zetten in diamanten. Dat zou er op kunnen wijzen dat hij wellicht van plan is Irak te verlaten. Deze verdenkingen lijken vooralsnog niet te kloppen. In een reactie op het ultimatum van president Bush om te vertrekken liet Saddam weten gewoon in Irak te blijven.