PORTO - De Europese Commissie ziet er scherp op toe dat de broodprijs niet ongerechtvaardigd stijgt. Sommige fabrikanten hebben gezinspeeld op grote prijsstijgingen door recordprijzen voor graan.

"Maar de graanprijs is gemiddeld 4 à 5 procent van de broodprijs", zei Europees Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) zondag bij aanvang van een informeel EU-beraad met landbouwministers.

De graanprijs piekt momenteel, onder meer door slechte oogsten in Australië en delen van de EU. Verder gebruikt de VS nu veel landbouwproducten voor biodiesel.