Zorgverzekeraars melden tekort van 122 miljoen in AWBZ

DEN HAAG - In de thuiszorg en andere vormen van AWBZ-zorg ontstaat dit jaar een tekort van 122 miljoen euro. Zorgverzekeraars hebben deze claim neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Die is nu aan het bekijken of er geld bij moet.

Klantenstops

Dat heeft staatssecretaris Jet Bussemaker donderdag gezegd in overleg met de Tweede Kamer. Aanleiding voor het debat waren meldingen van klantenstops bij instellingen voor thuiszorg in Drenthe en Flevoland.

Bussemaker stelde dat de gemelde tekorten een prognose betreffen, maar dat het geld nog niet op is. "Ik ben niet van plan onmiddellijk de portemonnee te trekken."

Vrees

De staatssecretaris vreest dat de zorgaanbieders haar het geld uit de zak proberen te kloppen door te hard aan de bel te trekken over dreigende tekorten. Ze stelde zich niet te willen lenen voor "omzetmaximalisatie" van zorgaanbieders.

Bussemaker wees erop dat van de 95 miljoen die haar voorgangster Clémence Ross uittrok om wachtlijsten weg te werken, uiteindelijk 33 miljoen niet werd besteed.

Onaanvaardbaar

Dat er instellingen zijn die urgente cliënten geen zorg meer geven terwijl er door schuiven met budgetten nog wel wat te regelen valt, noemde ze onaanvaardbaar.

"Weliswaar worden er dan geen juridische maar wel morele regels overschreden."

Afdoende

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde eerder dit jaar dat het budget voor de AWBZ-zorg afdoende moet zijn. Volgens de autoriteit is er in Drenthe niet echt een probleem omdat andere thuiszorgaanbieders nog wel kunnen bijspringen.

De Tweede Kamer ontving deze week een brief van de zorgaanbieders in Flevoland die zeggen dat er in hun provincie ook voor verschuiven van zorg geen ruimte meer is.

Spoeddebat

De Kamer wilde van Bussemaker horen hoe het nu precies zit met de budgetten binnen de AWBZ. De regeringspartijen accepteerden deze zomer tijdens een spoeddebat nog haar uitleg dat er sprake was van een probleem met het verdelen van het geld, maar dat er geen capaciteitstekort was.

Donderdag drongen zij ook aan op snelle duidelijkheid. Bussemaker beloofde dat de NZa begin oktober uitsluitsel zal geven over de gemelde tekorten.

Tip de redactie