Cliënten gehandicaptenzorg willen meer zeggenschap

UTRECHT - Cliënten binnen de gehandicaptenzorg willen meer zeggenschap over de inrichting van hun eigen leven. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de prestaties van de organisaties dat donderdag is gepresenteerd.

Ook willen cliënten een grotere kamer voor zichzelf zodat ze daar bezoek kunnen ontvangen.

Het onderzoek geeft verder aan dat cliënten en medewerkers binnen de gehandicaptenzorg over het algemeen tevreden zijn over zaken als behandeling, veiligheid, de manier waarop ze hun dag doorbrengen en persoonlijke verzorging.

De afgelopen tijd zijn er regelmatig incidenten geweest in de gehandicaptenzorg. Zo werd in mei een meisje zwaar mishandeld door een medebewoner zonder dat het personeel haar te hulp kwam.

Kwaliteit

Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, die het rapport donderdag in ontvangst nam, zei dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg instellingen die minder goed presteren op de kwaliteit van zorg extra in de gaten zal houden, net zoals dat bij andere instellingen gebeurt.

Het is voor het eerst dat de instellingen in de gehandicaptensector, bestemd voor mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen, hun prestaties op gebied van zorg, organisatie en financiële huishouding met elkaar hebben vergeleken.

Beschermen

In het rapport worden de instellingen niet bij naam genoemd om zo de slecht presterenden te beschermen.

Volgens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, die opdracht gaf tot het onderzoek, is het de bedoeling dat cliënten- en ondernemingsraden van de verschillende instellingen wel inzage krijgen in de scores van hun eigen organisatie.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie